A kérelem előterjesztésének feltétele a jogerős határozat megléte.

Méltányossági kérelem irányulhat az alábbiakra:

  • fizetési halasztás és a részletfizetés,
  • az adó (bírság, pótlék) mérséklése.

Fizetési halasztás és részletfizetés (együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség:

  • a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, - magánszemély esetében ennek ellenére is, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent, továbbá
  • átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.
Nem engedélyezhető fizetési könnyítés:

  • a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra,
  • a beszedett helyi adóra,
  • a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra.

Ha a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését az adózó nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.

Az adómérséklés csak magánszemély adótartozására engedélyezhető: az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást (a magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével), valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Az APEH adatlapok használata nem kötelező, de az adóhatóság ezen adatszolgáltatást kérhet. Az adatlapok pdf. formátumban letölthetők a www.apeh.hu oldalról.

A méltányossági eljárás illetékköteles, a kérelemre 2.200,-Ft illetéket kell megfizetni az APEH Illeték 10032000-01076064 számú számlájára történő átutalással.